Stowarzyszenie „Barwy Śląska" mające siedzibę w Rudzie Śląskiej 41-706, przy ul. Młyńskiej 16, powstało w dniu 06.03.2008 r. i zarejestrowane zostało w KRS pod nr 0000300816.

Skład osobowy Zarządu:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest promowanie sztuki intuicyjnej i jej twórców, głównie poprzez jej gromadzenie i naukowe badanie, organizowanie wystaw, konkursów, plenerów, imprez kulturalnych oraz działalność wydawniczą i informacyjno-popularyzatorską.

Działania Stowarzyszenia są również nakierowane na stworzenie właściwych warunków gromadzenia, przechowywania i eksponowania przebogatych zbiorów malarstwa, grafiki, rzeźby i innych form wyrazu artystycznego dziel z Kolekcji Pana Stanisława Gerarda Trefonia, mieszczącej się w Rudzie Śląskiej - Halembie, w siedzibie Stowarzyszenia.

Zbiory te już przekroczyły 3000 eksponatów. Należy podkreślić, że według opinii rzeczoznawców, Kolekcja ta stanowi ewenement na skalę europejską, gdyż w sposób kompleksowy i niezwykle ciekawy prezentuje kulturę i historię naszego regionu. Wyraża ona szacunek dla pracy, przebogatej i różnorodnej tradycji oraz ukochanie i przywiązanie twórców do swojej ziemi śląskiej. Twórcami tych obrazów, rzeźb z węgla i innych form byli i są nadal w przeważającej liczbie ludzie ciężkiej pracy, którzy w czasie wolnym znajdowali różne sposoby realizacji swoich pasji, m.in. tworząc inną, bardziej kolorową, radosną i pełną własnych wyobrażeń rzeczywistość.

Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, jak i lokalnymi władzami samorządowymi przy samodzielnym, bądź wspólnym organizowaniu wystaw i konkursów, promujących sztukę intuicyjną w regionie. Przy okazji wydawanych folderów i materiałów informacyjnych o organizowanych imprezach promujemy również działalność firm wspierających finansowo, bądź rzeczowo naszą działalność.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działa natomiast w sferze pożytku publicznego w obszarze „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji", spełniając wymogi art. 4 Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), wobec czego darowizny osób fizycznych na naszą działalność statutową mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w granicach do 6% rocznego dochodu - w myśl art. 26. ust. 1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Aktualności:

UWAGA! WYPOŻYCZENIA OBRAZÓW Z KOLEKCJI BARWY ŚLĄSKA DO UZGODNIENIA POD NR TELEFONU: 518 349 644 LUB 600 273 544, MAIL: kolekcjatrefon@op.pl 

ZAPRASZAMY:

- 21.11.2019 wystawa Poznaj Rudę... Wernisaż godz. 17:00 Kolekcja Barwy Śląska szczegóły w wydarzeniach


-  do obejrzenia stałej ekspozycji obrazów i rzeźb twórców intuicyjnych w Kolekcji Barwy Śląska. Na kilku salach wystawowych zaprezentowanych jest ponad 1200 prac artystów intuicyjnych.


 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

 Zapraszamy do naszej siedziby 
w Rudzie Śląskiej - Halembie
przy ul. Młyńskiej 16

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 10:00 - 16:00
sobota - niedziela 13:00 - 17:00
Wypożyczenia obrazów z Kolekcji Barwy Śląska na wystawy :

 kontakt telefoniczny: 518 349 644 -prezes stow.

600 273 544 - wiceprezes
email: kolekcjatrefon@op.pl

 

 

WYSZUKIWARKA